Reviews

The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry

laviaenrose's review against another edition

Go to review page

adventurous emotional funny hopeful inspiring lighthearted reflective relaxing sad medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? It's complicated
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? Yes
 • Flaws of characters a main focus? It's complicated

5.0

ennzito24's review against another edition

Go to review page

adventurous emotional funny hopeful inspiring reflective slow-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? It's complicated
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? Yes

5.0

martin_books's review against another edition

Go to review page

adventurous emotional inspiring lighthearted reflective fast-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? No

4.0

booklooverr's review against another edition

Go to review page

emotional lighthearted reflective fast-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.75

vaudevillianveteran's review against another edition

Go to review page

hopeful inspiring lighthearted relaxing sad fast-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? N/A
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? N/A
 • Flaws of characters a main focus? N/A

4.0

katriinajansone's review against another edition

Go to review page

5.0

Lasot šo grāmatu man bija tāda sajūta, ka grāmatā ir saruna ar lasītāju un autoru. Šis aspekts man lika vairāk iemīlēt grāmatu. Un šīs ir dažas manas mīļākās atziņas no grāmatas:
1.Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams.
2.Visgrūtākais ir tiesāt pašam sevi.
3.Man taču ir jāpacieš daži kāpuri, ja gribu iepazīt tauriņu.
4.Ja jūs esat ļāvuši sevi pieradināt, var gadīties, ka būs mazliet jāraud.
5. Tieši tas laiks, ko tu veltīji savai rozei, padara šo rozi tik īpašu.

laurab97's review against another edition

Go to review page

fast-paced

4.5

powerpuffrida's review against another edition

Go to review page

adventurous emotional hopeful inspiring relaxing sad medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? It's complicated

5.0

Absolutely loved this book so much. It really gave me a new way to view things.

kareninoz_reads's review against another edition

Go to review page

adventurous hopeful lighthearted medium-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? Yes
 • Flaws of characters a main focus? No

5.0

A beautiful story that stands up as one ages.

saraips's review against another edition

Go to review page

4.0

4.5