Reviews tagging 'Death of parent'

Sändebudet by Yōko Tawada

3 reviews

lynxpardinus's review against another edition

Go to review page

reflective

3.0


Expand filter menu Content Warnings

liltastypuff's review against another edition

Go to review page

challenging dark emotional sad slow-paced
  • Plot- or character-driven? Character

2.0


Expand filter menu Content Warnings

sannepoppe's review against another edition

Go to review page

challenging mysterious fast-paced
  • Plot- or character-driven? A mix
  • Strong character development? It's complicated
  • Loveable characters? Yes
  • Diverse cast of characters? No
  • Flaws of characters a main focus? It's complicated

2.75

De eerste driekwart van het boek ging nergens over, maar niet op een vervelende manier. Gewoon lekker rustig zeg maar. De laatste kwart ging dan weer mega snel en toen verloor de schrijfster me een beetje. Vond ik jammer.
Wel een heel origineel verhaal, ik denk alleen dat het einde op een veel betere manier geschreven had kunnen worden.

Expand filter menu Content Warnings
More...