Reviews tagging 'Bullying'

Pride and Prejudice by Jane Austen

7 reviews

yorgosson's review against another edition

Go to review page

emotional funny lighthearted relaxing medium-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.75


Expand filter menu Content Warnings

calamityin's review against another edition

Go to review page

relaxing medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? It's complicated
 • Flaws of characters a main focus? Yes

3.5


Expand filter menu Content Warnings

anniereads221's review against another edition

Go to review page

hopeful lighthearted mysterious slow-paced

4.0


Expand filter menu Content Warnings

embla_v's review against another edition

Go to review page

emotional hopeful lighthearted slow-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? It's complicated

3.5

Stolthet och fördom är en klassiker och den är definitivt läsvärd. Jag skulle säga att den är intressant och även om tiden är långt ifrån vår egna tid så kan ändå paralleller dras. 

Titeln representerar huvud paret fär miss Bennett har flera fördomar medan Mr. Darcy är för stolt. Boken handlar iprincip om hur de överkommer dessa hinder. 

Läsvärd gör den som vill ha en klassiker som är en historisk romans. 

Expand filter menu Content Warnings

ran_sophia's review against another edition

Go to review page

emotional funny lighthearted sad tense fast-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? It's complicated

5.0

I liked Jane Austen's writing style. The story develops nicely and development of the characters is well done.

Expand filter menu Content Warnings

madalenainwonderland's review against another edition

Go to review page

emotional funny reflective tense slow-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

5.0


Expand filter menu Content Warnings

pysselfia's review against another edition

Go to review page

emotional informative reflective slow-paced

4.75


Expand filter menu Content Warnings
More...