Bóg urojony by Richard Dawkins

Bóg urojony

Richard Dawkins with Piotr J. Szwajcer (Translator)

520 pages first pub 2006 (editions)

nonfiction philosophy religion science adventurous reflective slow-paced

Description

"W Bogu urojonym Dawkins demaskuje i z pasją odrzuca religię we wszystkich jej postaciach, a czyni to z typowym dla siebie talentem, erudycją, intelektualną przekorą i poczuciem humoru. To świetnie napisany i doskonale uargumentowany wywód; lektur...

Read more

Community Reviews Summary of 382 reviews

Moods

informative 90%
reflective 70%
inspiring 38%
challenging 35%
hopeful 9%
adventurous 3%
dark 3%
emotional 3%
funny 3%
sad 3%

Pace

slow 50%
medium 43%
fast 6%

Average rating

3.84

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...