Ένας τόπος που λεγόταν Αρμαγεδδών by C.C. Humphreys
Ένας τόπος που λεγόταν Αρμαγεδδών

C.C. Humphreys

Ένας τόπος που λεγόταν Αρμαγεδδών

C.C. Humphreys with Βασιλική Κνήτου (Translator)

647 pages first pub 2011 (editions)

fiction fantasy historical adventurous medium-paced

Community Reviews Summary of 22 reviews

Average rating

3.89

See all reviews...

Content Warnings

This book doesn't have any content warnings yet!

If you're the author of this book and want to add author-approved content warnings, please email us at [email protected] to request the content warning form.