A review by proudtobeabookaholic
Den onda systern by Karen Dionne

dark mysterious tense medium-paced
  • Plot- or character-driven? A mix
  • Strong character development? It's complicated
  • Loveable characters? No
  • Diverse cast of characters? It's complicated
  • Flaws of characters a main focus? Yes

3.5

Rachel har frivilligt suttit på en psykiatrisk klinik de senaste 15 åren, sedan hon var 11 år och hennes föräldrar dog. Den officiella utredningen slog fast att hennes pappa först sköt sin fru och därefter sig själv, men Rachel vet att det inte är så. Hon har starka minnesbilder av att det var hon som sköt sin mamma. Visserligen var det en olyckshändelse, men hon förtjänar att sitta inlåst, utan något liv. Så kommer Rachel över en polisrapport som hon inte sett förut och då inser hon att hon måste ta reda på vad som verkligen hände den där dagen...

Boken fick mig fast direkt i inledningen, men sen tog den inte riktigt den väg jag trott och hoppats. Den var ändå bra och jag har velat lite i mitt betyg...

Historien varvar nutid och dåtid. I nutid följer vi Rachel i hennes jakt på sanningen och sina egna minnen. I dåtid följer vi Jenny som har en 8-årig dotter, Diana. Det står tidigt klart att det är något allvarligt fel på Diana och så småningom får hon diagnosen psykopat.
Men istället för att låsa in dottern någonstans (det finns ingen bot eller behandling mot psykopati) så väljer Jenny och hennes man Peter att flytta ut i vildmarken. De fortsätter att förneka att Diana är en fara för både djur och människor, men när Rachel föds anställer de Jennys syster Charlotte att ta hand om Diana. Föräldrarna tar så många felaktiga beslut under barnens uppväxt att jag till slut tycker att de förtjänar det de råkar ut för...


Det är mycket fina naturbeskrivningar i boken och kärleken till djur och natur är tydlig. Däremot tycker jag att det är lite väl detaljerade beskrivningar av djur som far illa - alltid på grund av Diana. En detalj jag gillade var att Rachel kunde prata med djuren och att de räddade livet på henne flera gånger.

Jag tror det är första gången jag lyssnar på Philomène Grandin som uppläsare och hon gjorde verkligen ett bra jobb! En ny favorit, kanske?!

Expand filter menu Content Warnings