Regina Kanyu Wang

13 books

fiction science fiction short stories adventurous mysterious medium-paced

442 pages | first published 2019

fiction fantasy science fiction short stories challenging reflective medium-paced

137 pages | first published 2020

fiction nature short stories challenging reflective slow-paced

392 pages | first published 2019

The Way Spring Arrives and Other Stories

Regina Kanyu Wang, Yu Chen with Xiu Xinyu (Contributor), Count E (Contributor), Xia Jia (Contributor), Shen Dacheng (Contributor), Anna Wu (Contributor), Zhao Haihong (Contributor), BaiFanRuShuang (Contributor), Wang Nuonuo, Cara Healey (Translator), Carmen Yiling Yan (Translator), Elizabeth Hanlon (Translator), Emily Xueni Jin (Translator), Gigi Chang (Translator), Judith Huang (Translator), Judy Yi Zhou (Translator), R.F. Kuang (Translator), Ru-Ping Chen (Translator), Yilin Wang (Translator), etvolare (Translator), Ling Chen (Contributor), Gu Shi (Contributor), Nian Yu (Contributor), Shen Yingying (Contributor), Chen Qian (Contributor), Chu Xidao (Contributor), Chi Hui (Contributor), Jing Tsu (Contributor), Yilin Wang (Contributor), Emily Xueni Jin (Contributor), Xueting Christine Ni (Contributor), R.F. Kuang (Contributor)

fiction fantasy science fiction short stories adventurous challenging reflective medium-paced

320 pages | first published 2022

fiction fantasy science fiction short stories adventurous challenging mysterious slow-paced

352 pages | first published 2017

fiction science fiction short stories adventurous challenging dark slow-paced

missing page info | first published 2020

fiction fantasy science fiction short stories emotional medium-paced

205 pages

fiction science fiction short stories adventurous challenging mysterious medium-paced

missing page info | first published 2018

fiction science fiction short stories adventurous slow-paced

missing page info | first published 2018

fiction fantasy science fiction short stories adventurous slow-paced

247 pages | first published 2019