Reviews tagging 'Murder'

The Wicked Sister by Karen Dionne

5 reviews

taliatalksbooks's review against another edition

Go to review page

dark emotional sad tense fast-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? N/A
 • Flaws of characters a main focus? N/A

4.0

Karen Dionne’s The Wicked Sister needed a level of suspension of disbelief, but I think it was attainable given the circumstances of the plot. This was an entertaining and short read, although l found the protagonist to be too malleable. While I recognize we are talking about a woman who may not have a reliable memory, I think there were some gaps in the narrative that failed to establish her as either a reliable or unreliable narrator. She ended up falling somewhere in the middle, which left her vulnerable to suggestions as she was when she was a child. Ultimately, I found the ending to be unsatisfying, though I do think it was close to character for our protagonist. If you’re a fan of thriller and suspense novels with a touch of fantasy, then this is the book for you. 

Expand filter menu Content Warnings

endearinglyurs's review against another edition

Go to review page

dark mysterious tense medium-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? It's complicated

4.75


Expand filter menu Content Warnings

suneaters's review against another edition

Go to review page

dark mysterious tense fast-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

An amazing tale of familial betrayal and responsibility.
I was so mad at the aunt for undermining the mom Jenny's parenting and letting Diana run her life! But that was secondary to Diana being cruel to her sister. Even if Diana's in jail, I ended the book worried about what would happen to Rachel's family once Diana got out. Sure, Rachel will be "prepared", but Diana is vindictive and Rachel took away her painting. If Diana got out, I feel she'll kill Rachel and Rachel's family.

Expand filter menu Content Warnings

proudtobeabookaholic's review against another edition

Go to review page

dark mysterious tense medium-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? It's complicated
 • Loveable characters? No
 • Diverse cast of characters? It's complicated
 • Flaws of characters a main focus? Yes

3.5

Rachel har frivilligt suttit på en psykiatrisk klinik de senaste 15 åren, sedan hon var 11 år och hennes föräldrar dog. Den officiella utredningen slog fast att hennes pappa först sköt sin fru och därefter sig själv, men Rachel vet att det inte är så. Hon har starka minnesbilder av att det var hon som sköt sin mamma. Visserligen var det en olyckshändelse, men hon förtjänar att sitta inlåst, utan något liv. Så kommer Rachel över en polisrapport som hon inte sett förut och då inser hon att hon måste ta reda på vad som verkligen hände den där dagen...

Boken fick mig fast direkt i inledningen, men sen tog den inte riktigt den väg jag trott och hoppats. Den var ändå bra och jag har velat lite i mitt betyg...

Historien varvar nutid och dåtid. I nutid följer vi Rachel i hennes jakt på sanningen och sina egna minnen. I dåtid följer vi Jenny som har en 8-årig dotter, Diana. Det står tidigt klart att det är något allvarligt fel på Diana och så småningom får hon diagnosen psykopat.
Men istället för att låsa in dottern någonstans (det finns ingen bot eller behandling mot psykopati) så väljer Jenny och hennes man Peter att flytta ut i vildmarken. De fortsätter att förneka att Diana är en fara för både djur och människor, men när Rachel föds anställer de Jennys syster Charlotte att ta hand om Diana. Föräldrarna tar så många felaktiga beslut under barnens uppväxt att jag till slut tycker att de förtjänar det de råkar ut för...


Det är mycket fina naturbeskrivningar i boken och kärleken till djur och natur är tydlig. Däremot tycker jag att det är lite väl detaljerade beskrivningar av djur som far illa - alltid på grund av Diana. En detalj jag gillade var att Rachel kunde prata med djuren och att de räddade livet på henne flera gånger.

Jag tror det är första gången jag lyssnar på Philomène Grandin som uppläsare och hon gjorde verkligen ett bra jobb! En ny favorit, kanske?!

Expand filter menu Content Warnings

akarras's review against another edition

Go to review page

dark sad fast-paced
 • Plot- or character-driven? Plot
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? No
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? No

3.0


Expand filter menu Content Warnings
More...